Talent Kiválasztás az Unicredit Bank részére

Iparág
Megbízó

Unicredit Bank Zrt.

Megbízás dátuma

2021. június 9-11.

Szakértők

Schőberl Frigyes, Kalmár Péter, Drávai Gabriella

Benchmark eredmények

32 jelölt | 5 csoportos játékosított AC  | 20 kiválasztott Talent

Bevezetés

Mi a közös a kalandozó lovagokban és az Unicredit Tehetségeiben? Hogy mindannyian olyan erényeket mutatnak és értékeket vallanak, melyeknek köszönhetően a munkahely nemcsak az egy helyen dolgozó emberek gyűjtőhelye lesz; hanem egy inspiráló, tudásmegosztáson alapuló, együttműködő, a sikereket közösen elérő közösség, ahová tartozni jó. Ezt bizonyították az Unicredit Talent jelöltjei egy kiválasztási játékban, Hommofisz Királyságában kalandozva.

Történet

Az Unicredit Bank 2021-ben indított belső Tehetség Programot, hogy a kiemelkedő képességű és motivált munkavállalók lehetőséget kapjanak a szervezet minél alaposabb megismerésére, a karrierutak felfedezésére és arra, hogy a képességeiket a munkahelyük folyamatainak fejlesztésénél kamatoztassák. A Tehetség Programba egy kiválasztási folyamaton való részvételt követően kerülhettek be azok az elkötelezett munkatársak, akik hatékonyságukkal és emberközpontú, együttműködő szemléletükkel eddig is a munkahelyi közösségük motiváló tagjaként járultak hozzá a közös sikerekhez. A Tehetségeket személyre szabott képzési lehetőségek és változatos események segítik az előttük álló másfél évben, hogy szélesítsék látókörüket és felépítsenek egy közös tudásmegosztásra épülő munkahelyi kultúrát.

Miért keresett meg minket az ügyfél?

Az Unicredit Bank HR osztálya arra keresett megoldást, hogy az önként jelentkező Talent jelöltek belső előszűrését követően a programba nyitva álló 20 helyre ne hagyományos és unalmas AC keretében válasszák ki a legrátermettebbeket. Egyszerre kerestek szórakoztató, játékos és olyan megoldást, mely alkalmas a program fókuszába állított kritériumokat hatékonyan, szakmai szempontok szerint felmérni. A megfelelő Talent jelölt ismérvei 6 területet fedtek le: kiváncsiság, önmotiváció, kiemelt együttműködési képességek, reziliencia, szembenézés a változással és a tanulni vágyás. 32 előszűrt jelölt között kellett felmérni a fenti kompetenciákat, melyhez játékosításhoz és szervezetfejlesztéshez is értő külső partnert kerestek.

A kihívás

A megrendelő kívánsága volt, hogy a kiválasztási folyamat ne hagyományos AC legyen, hanem egy élménnyel átszőtt esemény. Mivel a Talent-program célja, hogy a benne résztvevő munkatársak exkluzív lehetőségekhez juthatnak, valamint rájuk szabott eseményeken is részt vehetnek, ezért úgy kellett a kiválasztást dizájnolni, hogy egyszerre lehessen belőle releváns eredményeket és adatokat kinyerni, valamint közösségi élményt teremteni általa. A kiválasztási folyamat során a legfontosabb leküzdendő akadály a stressz. A téttel járó nyomás egyesekre motiválóan hat, másokra azonban hátrányosan, így a rendszerből ki kell venni a stresszt, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk a jelölteknek. További kihívást jelentetekt 2021-ben a koronavírus-járvány miatti intézkedések, elsősorban a közösségi együttlétek korlátozása és a távolságtartás betartása. Bár az Unicredit Bank több részlege is nyitvatartott, a különböző munkakörökből érkező Talent-jelöltek számára meg kellett teremteni a biztonságos és kényelmes közös tér lehetőségét. Erre nyújtott tökéletes megoldást az online tér. Az élményszerűség és a stresszmentesség közös igényéből így született meg egy online kooperatív játék – a Szokatlan Lovagmese.

A megoldás

Szokatlan Lovagmese – Online csapatépítő játék némi extrával

A Szokatlan Lovagmese egy már létező [eureka] fejlesztés: egy online csapatépítő játék, melyben a játékosok egy-egy kalandozó lovag bőrébe bújnak. Az online csapatépítő játék során szabadon fedezhetik fel Hommofisz kalandokban és humorban gazdag királyságát, útjukon izgalmas feladványokkal, érdekes döntésekkel és furcsa karakterekkel találkozhatnak, végül pedig szembenézhetnek a gonosz Karan Tóni királlyal, hogy visszaállítsák a birodalom békéjét és elfoglalhassák örök helyüket a Hírességek Csarnokában.

A kaland keretei

Online csapatépítő játékként már több, mint 100 munkahelyi közösség élte át a könnyed kalandot, és a program keretrendszere megfelelő alapot nyújtott a kiválasztási folyamathoz. Mindösszesen a megrendelői igényekre kellett szabni a program egyes részelemeit.

A játék online platformon (Webex) keresztül folyt, melyben a jelölteken felül a csapatunk részéről részt vett egy technikus, egy játékvezető-tréner és egy kiválasztási szakértő, ezen felül a megrendelő részéről egy HR megfigyelő is.

A játékosított assessment program 8 ponton vezette végig a jelöltek csapatát. Ezeken a pontokon különböző kihívások várták a játékosokat, melyeket vagy csapatként vagy egyénileg kellett megoldaniuk úgy, hogy a felmérési feltételeket eközben teljesítették. A játék során a jelöltek furfangos feladványt oldottak meg, nyomokat gyűjtöttek, döntéseket vitattak és hoztak meg, valamint maguk választották meg a célhoz vezető utat.

Célkompetenciamérés játékosan

A feladatok úgy alakítottuk át, hogy mindegyik állomás valamely célkompetenciát felmérje. Ezeket az állomásokat a jelöltek kooperatívan vitték végig, és a megoldás felé vezető út vagy módszer megtalálásban szabad kezet kaptak. A feladványok önmagukban könnyen teljesíthetők voltak, így a közös sikerélmény garantált volt, miközben a kommunikációs készségek, a vezetői attitűd, a kooperáció, az agilitás és a csapatjátékos elemek egyenként felmérhetőek és egy szakértői pontozási rendszer alapján értékelhetőek voltak. A résztvevők a szerepjátékos elemeknek és a humoros narratívának köszönhetően hamar feloldódtak, és felszínre tudták hozni a személyükben rejlő kompetenciáikat.

Az online csapatépítő játék menete

1. pont: Fogadó a Büdös Macskához – jégtörő küldetés
A jégtörő küldetés célja, hogy a résztvevők személyes sikerek megosztásával egyrészt támogassák egymást, másrészt felmérhetővé válnak belőle a belső motivátorok és az alapvető kommunikációs jellemvonások.  

2. pont: Észvesztő Útvesztő / Alkimista La’ Bár – együttműködés és reziliencia
Ezeken a helyszíneken a résztvevőknek időnyomás alatt kell elméleti kérdésben közös nevezőre jutniuk, az információkat rendszerezniük, mindezt úgy, hogy a feladat célja homályban van tartva előttük. Mérhetővé válnak a vezetői és csapatjátékos kompetenciák, valamint a reziliencia szintje.

3. pont: Titkok hídja – kíváncsiság, learning agility és reziliencia
A küldetés során a résztvevőknek váratlan és összetett kérdésekre kell válaszolniuk. A kérdések nem egzaktak, hanem attitűdöt és gondolatmenetet térképeznek fel, a rájuk adott reakciókból és válaszokból pedig a kíváncsiság foka, valamint a gondolati mintázatok felmérhetők.  

4. pont: Bakkerdő / Kispiricsi vásár – logikai feladat, learning agility, kooperáció
A logikai felmérő helyszíneken az elsődlegesen felmérhető kompetencia a figyelem, a tanulási képesség valamint a csoportos együttműködés.  

5. pont: Szállkány Ballang / Lábszag Láp – kreatív problémamegoldás
Ezen a helyszíneken a résztvevők egyenként néznek szembe egy olyan kihívással, mely nagyon könnyen megoldható, cserébe pedig változatos megoldások lehetségesek. Megfigyelhető válnak a váratlan helyzetekkel szembeni reakciók, a döntésképesség és a személyiségből fakadó alapjegyek.  

6. pont: Rátót City – vitafórum
A résztvevőknek egy elméleti dilemmát kell tudniuk eldönteniük úgy, hogy érveket soroljanak fel, ezeket ütköztessék majd döntésre jussanak. Figyeljük ennek során a csapatmunkát, az empátiát, az információk rendszerezését, a vezéregyéniségeket és a kommunikációs stílust.  

7. pont: A Kastély Bejárata – kooperatív információmegosztás
A helyszínen a játékosok a korábban általuk külön csapatban összegyűjtött információkat rendszerezik, egymással megosztják, majd ezeket érvek mentén szelektálják és újrarendszerezik.  

8. pont: Karan Tóni legyőzése – kooperáció
Az utolsó küldetés során a játék folyamán gyűjtött nyomokat a játékosoknak rendszerezniük kell, majd ezeket egy önállóan megtalált jelrendszer alapján lefordítaniuk.  

Utánkövetés – Riport a megrendelőnek

Az online csapatépítő játék ideális létszáma alkalmanként 6-8 fő. Így összesen 5 alkalom 90 perces online kalandozást követően a csapatunk egy részletes riportot adott át a megrendelő számára. A riport tartalmazta a program elemeinek az ismertetését, a jelöltek objektív-szakmai pontozását. Minden jelölt rövid, szubjektív jellemzését és végül egy javaslatot a Talent-programba való alkalmasságról. A megrendelő a riportot és a benne foglalt megállapításokat elfogadta, és a javaslatainknak megfelelően döntöttek a programban való részvételről.

Eredmények

32 - jelölt egyéni és csapatos felmérése és teljes kiértékelése 5 - játékosított AC alkalom, mely 2 munkanapon belül megvalósítható volt 100% – megrendelői jóváhagyás a javaslatainkra és megállapításainkra

Visszajelzések

Nagyon tetszett a mai játék, örülök, hogy meg tudtam lesni. Nagyon kíváncsi leszek majd a végső javaslatotokra, nekem már most néhány játékos a szívemhez nőtt.

Sz. J. – Unicredit Bank HR munkatárs (megrendelő)